Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie dofinansowania w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-15
Data publikacji:
2017-12-18
Data ostatniej zmiany:
2017-12-18

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie wyznaczenia dnia 2 stycznia dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-13
Data publikacji:
2017-12-18
Data ostatniej zmiany:
2017-12-18

Obwieszczenie - Zawiadomienie, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w dniu 15.12.2017 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej– obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-15
Data publikacji:
2017-12-15
Data ostatniej zmiany:
2017-12-15

Informacja o zamieszczeniu na BIP Urzędu Miasta Tarnobrzega wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, połozonych w Tarnobrzegu przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-14
Data publikacji:
2017-12-15
Data ostatniej zmiany:
2017-12-15

OBWIESZCZENIE Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach przy ul. Ceglanej, Polnej i Zbożowej w Tarnobrzegu – obręb 10 Zakrzów”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-13
Data publikacji:
2017-12-13
Data ostatniej zmiany:
2017-12-13

OBWIESZCZENIE Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 12.12.2017r., Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: : „Budowa sieci wodociągowej, na działkach przy ul. Ceglanej, Polnej i Zbożowej w Tarnobrzegu – obręb 10 Zakrzów”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-13
Data publikacji:
2017-12-13
Data ostatniej zmiany:
2017-12-13

Decyzja i obwieszczenia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi opaskowej przy Jeziorze Tarnobrzeskim, od zjazdu z punktu widokowego przy ul. Wisłostrada do ulicy Siarkowej wraz z budową skrzyżowania typu rondo ul. Siarkowej i odcinka drogi opaskowej" w Tarnobrzegu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Wojciech Wdowik Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-07
Data publikacji:
2017-12-11
Data ostatniej zmiany:
2017-12-11

OBWIESZCZENIE - zawiadamiam, że na wniosek Gminy Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32 39-400 Tarnobrzeg działającej przez pełnomocnika w dniu 08.12.2017 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa miejskiego żłobka wraz z infrastrukturą techniczną, na działce w Tarnobrzegu przy ul. Elizy Orzeszkowej – obręb 12”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-08
Data publikacji:
2017-12-08
Data ostatniej zmiany:
2017-12-08

Obwieszczenie, zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 12 września 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Modernizacja drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu, w tym rozbudowa ul. Mickiewicza i Orląt Lwowskich wraz z budową i przebudową chodników, ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-jezdnych oraz przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Alicja Romanowska - Wydział Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-04
Data publikacji:
2017-12-08
Data ostatniej zmiany:
2017-12-08

Decyzja Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 07.12.2017r., znak: GG-V.6821.2.2017 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w Tarnobrzegu, obręb Mokrzyszów.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-07
Data publikacji:
2017-12-08
Data ostatniej zmiany:
2017-12-08

Decyzja, po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedziba w Lublinie, w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w Tarnobrzegu, obręb Mokrzyszów

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-07
Data publikacji:
2017-12-08
Data ostatniej zmiany:
2017-12-08

Komunikaty do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Józef Brudz - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-07
Data publikacji:
2017-12-07
Data ostatniej zmiany:
2017-12-07

Zawiadomienie, że na wniosek z dnia 05.12.2017r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle wszczęte zostało przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Tarninowej/Onufrego – obręb 12.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-06
Data publikacji:
2017-12-06
Data ostatniej zmiany:
2017-12-06

Obwieszczenie w związku z wnioskiem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 25,74, 78 na odcinku Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz - Ocice/Padew".

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Jarosław Jędral - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-04
Data publikacji:
2017-12-06
Data ostatniej zmiany:
2017-12-06

Zawiadomienie, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle w dniu 05.12.2017 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm, na działkach w Tarnobrzegu przy ul. Jasińskiego – obręb 12.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2017-12-05
Data publikacji:
2017-12-06
Data ostatniej zmiany:
2017-12-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-19 15:17:23, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)