Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Konwent

Zbieranie statystyk

Komisja Główna "Konwent"

Skład Komisji:

1. Przewodniczący Rady Miasta,

2. Wiceprzewodniczący Rady Miasta,

3. Przewodniczący Komisji stałych Rady Miasta,

4. Przewodniczący Klubów Radnych.

 

 

Przedmiot działania Komisji:

- ustalanie projektu porządku obrad sesji Rady oraz szczegółowego trybu procedowania w jego poszczególnych punktach,

- opiniowanie pod względem formalnym projektów uchwał przedkładanych przez Prezydenta Miasta,

- opiniowanie wniosków dotyczących odwołania członków Komisji Rady w tym również
   Przewodniczącego Komisji, 

opracowanie i przedstawienie Radzie do uchwalenia planu pracy Rady na dany rok,

- rozstrzyganie sporów między organami Rady oraz między organami Rady a radnymi,

- rozpatrywanie zarzutów wobec radnych w związku z wykonywaniem mandatu radnego.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Wiesław Dobrowolski
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2010-12-30
Data publikacji:
2010-12-30
Data ostatniej zmiany:
2018-11-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-13 10:21:2, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)