Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Janusz Chabel - Naczelnik Wydziału PSK
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-10-25
Data publikacji:
2018-10-25
Data ostatniej zmiany:
2018-10-25

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert złożonych na realizację zadań publicznych realizowanych w 2018 roku innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Pekár - wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-10-25
Data publikacji:
2018-10-25
Data ostatniej zmiany:
2018-10-25

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Pekár - Wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-10-01
Data publikacji:
2018-10-04
Data ostatniej zmiany:
2018-10-04

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotację celową z budżetu Miasta Tarnobrzega dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Anna Pekár - Wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-09-27
Data publikacji:
2018-09-28
Data ostatniej zmiany:
2018-09-28

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert złożonych na realizację zadań publicznych realizowanych w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym terenu Gminy Tarnobrzeg.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - P.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-06-29
Data publikacji:
2018-07-03
Data ostatniej zmiany:
2018-07-03

Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym terenu Gminy Tarnobrzeg oraz ustalenie regulaminu pracy komisji.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-06-25
Data publikacji:
2018-06-28
Data ostatniej zmiany:
2018-06-28

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - P.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-06-04
Data publikacji:
2018-06-15
Data ostatniej zmiany:
2018-06-15

Ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Tarnobrzeg.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - P.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-06-15
Data publikacji:
2018-06-15
Data ostatniej zmiany:
2018-06-15

Ogłoszenie i szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-06-07
Data publikacji:
2018-06-07
Data ostatniej zmiany:
2018-06-07

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2018 roku z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym w obszarze: Organizacja i dofinansowanie wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe oraz akcja lato w mieście.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-05-28
Data publikacji:
2018-06-01
Data ostatniej zmiany:
2018-06-01

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-04-27
Data publikacji:
2018-04-30
Data ostatniej zmiany:
2018-04-30

Ogłoszenie i szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-04-26
Data publikacji:
2018-04-30
Data ostatniej zmiany:
2018-04-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-03-22
Data publikacji:
2018-03-22
Data ostatniej zmiany:
2018-03-22

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu kultury.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-03-22
Data publikacji:
2018-03-22
Data ostatniej zmiany:
2018-03-22

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu sportu i turystyki.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
Kamil Kalinka - p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2018-03-20
Data publikacji:
2018-03-22
Data ostatniej zmiany:
2018-03-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-13 10:21:2, zmian dokonał(a): zamowienia

WCAG 2.0 (Level AA)