Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu Ochrona Zdrowia i Zapobieganie Patologiom - konkurs nr 2

Zbieranie statystyk

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrona Zdrowia i Zapobieganie Patologiom (Organizacja akcji „Lato w mieście”; Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje) określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-06-01
Data publikacji:
2016-06-01
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-06-01
Data publikacji:
2016-06-01
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrona Zdrowia i Zapobieganie Patologiom (DOFINANSOWANIE IMPREZ MASOWYCH PROMUJĄCYCH TRZEŹWOŚĆ) określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-05-12
Data publikacji:
2016-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Konkurs ofert - Ochrona zdrowia i zapobieganie patologiom - konkurs nr 2

Zbieranie statystyk

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom - konkurs nr 2, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-03-31
Data publikacji:
2016-03-31
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Sportu i turystyki, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-02-22
Data publikacji:
2016-02-22
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Wykaz ofert, które przeszły ocenę formalną w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-02-19
Data publikacji:
2016-02-19
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadan publicznych z zakresu Sport i turystyka, zatwierdzonych pod względem formalnym.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-02-05
Data publikacji:
2016-02-05
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-01-15
Data publikacji:
2016-01-15
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-01-15
Data publikacji:
2016-01-15
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Sport i turystyka, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2015-12-23
Data publikacji:
2015-12-23
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Sport i turystyka, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2015-12-22
Data publikacji:
2015-12-22
Data ostatniej zmiany:
2017-11-06

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2015-12-15
Data publikacji:
2015-12-15
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2015-11-30
Data publikacji:
2015-11-30
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2015-11-30
Data publikacji:
2015-11-30
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY TARNOBRZEGA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W 2016 R. W RAMACH ART. 13 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (TRYB KONKURSOWY)

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta Tarnobrzega
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2015-11-30
Data publikacji:
2015-11-30
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-21 15:58:00, zmian dokonał(a): Robert Chrząstek

WCAG 2.0 (Level AA)