Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIASTA TARNOBRZEGA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl
Ikona statystyk

Oferta Tarnobrzeski Klub Karate w trybie art. 19a

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-12-06
Data publikacji:
2016-12-06
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Oferta stowarzyszenia KS Siarka Tarnobrzeg w trybie art. 19a

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-11-29
Data publikacji:
2016-11-29
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Oferta Stowarzyszenia AQUA-SWIM w trybie art. 19a

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-11-29
Data publikacji:
2016-11-29
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Oferta Stowarzyszenia „ESTEKA” w trybie art. 19a

Zbieranie statystyk

Oferta Stowarzyszenia „ESTEKA” na realizację zadania pn. „Impreza sportowo-rekreacyjna XIII Parada Mikołajów”.
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Stowarzyszenia „ESTEKA” na realizację zadania pn. „Impreza sportowo-rekreacyjna XIII Parada Mikołajów”. Jeśli w terminie 7 dni, tj. do godziny 9.00 dnia 14 listopada 2016 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem „ESTEKA” zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-11-04
Data publikacji:
2016-11-04
Data ostatniej zmiany:
2017-11-06

Oferta Stowarzyszenia „Klub Kajakowy Jezioro Tarnobrzeg” w trybie art. 19a

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-09-20
Data publikacji:
2016-09-20
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Oferta_w_trybie_art_ 19a_Stowarzyszenie_OKO

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-09-19
Data publikacji:
2016-09-19
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Oferta Stowarzyszenia ESTEKA w trybie art. 19a

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-09-01
Data publikacji:
2016-09-01
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Oferta Stowarzyszenia IKS Tarnobrzeg w trybie art. 19a

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-06-21
Data publikacji:
2016-06-21
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Oferta Stowarzyszenia TARNOBRZESKI KLUB SZACHOWY w trybie art. 19a

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzeg
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-06-21
Data publikacji:
2016-06-21
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Oferta Stowarzyszenia NORDIC ACTIVE w trybie art. 19a

Zbieranie statystyk

Oferta Stowarzyszenia NORDIC ACTIVE na realizację zadania „II Otwarte Tarnobrzeskie Mistrzostwa Nordic Walking” 

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Stowarzyszenie NORDIC ACTIVE na realizację zadania pn. „II Otwarte Tarnobrzeskie Mistrzostwa Nordic Walking”.

Jeśli w terminie 7 dni roboczych, tj. do dnia 17 czerwca, nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem NORDIC ACTIVE zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-06-08
Data publikacji:
2016-06-08
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg w trybie bezkonkursowym (art. 19 a).

Zbieranie statystyk

Uwagi do oferty w formie pisemnej (na załączonym formularzu) można zgłaszać do dnia 18 maja 2016 r. w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg lub drogą elektroniczną na adres: ngo@um.tarnobrzeg.pl.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta Tarnobrzega
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Robert Chrząstek
Data wytworzenia:
2016-05-12
Data publikacji:
2016-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-18 12:27:41, zmian dokonał(a): Wioletta Burdzy

WCAG 2.0 (Level AA)